top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Zapadł wyrok w sprawie budowy ZUOK w Białymstoku
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Zapadł wyrok w sprawie budowy ZUOK w Białymstoku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił dziś (20.08.2012 r.) skargi dwóch organizacji ekologicznych żądających uchylenia postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, które utrzymało w mocy decyzję środowiskową dot. budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Jednocześnie Sąd umorzył inne postępowanie odnoszące się do tej samej sprawy. Rozprawa, na której rozpoznano skargi odwołujących się, odbyła się 7 sierpnia b.r. Dzisiejszy wyrok sądu oznacza, że decyzja Prezydenta Miasta określająca warunki środowiskowe inwestycji była prawidłowa.
Kolejnym krokiem będzie podpisanie w najbliższym czasie  umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą Zakładu – konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcium), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. Oferta Konsorcjum zdobyła przewagę nad ofertami innych uczestników postępowania  dzięki zaproponowaniu najlepszych rozwiązań technicznych (w szczególności osiągnięcia największej mocy produkowanej energii elektrycznej), zagwarantowaniu niskich emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza tlenków azotu) i najniższych kosztów eksploatacyjnych. Za zaprojektowane i wybudowanie ZUOK w Białymstoku oczekuje wynagrodzenia w kwocie 409 538 641,35 zł brutto. 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie na działkach miejskich zlokalizowanych  przy ul. Gen. W. Andersa w Białymstoku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W skład zamówienia wchodzi przede wszystkim budowa jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg, składającej się z:

a) segmentu przyjęcia i tymczasowego, kilkudniowego, magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,
b) segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,
c) segmentu przetworzenia odzyskanej energii i wyprowadzenia do sieci w postaci energii elektrycznej i ciepła,
d) segmentu oczyszczania spalin,
e) segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
f) segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Kontrakt będzie wykonywany w oparciu o ramowe warunki realizacji umowy FIDIC w trybie tzw. żółtego FIDIC’a („zaprojektuj i zbuduj”).

Wartość całego projektu, obejmującego również m.in. rozbudowę i modernizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, wynosi 652 mln brutto. W październiku 2011 r. Spółka „LECH” podpisała umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej na kwotę 210 mln zł. Pozostały wkład własny pochodzić będzie z preferencyjnej pożyczki uzyskanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowę podpisano 6 marca b.r. na kwotę 310 mln zł), środków własnych Spółki oraz kredytu.

Z nowych, zmodernizowanych i rozbudowanych w ramach projektu instalacji, korzystać będzie prawie 400 tys. osób z Białegostoku oraz 9 sąsiednich gmin (Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów).
Dzięki przetworzeniu i wykorzystaniu w ZUOK w Białymstoku 120 tys. ton odpadów rocznie, udział odpadów komunalnych trafiających na składowisko spadnie z 94 % do 12%.  Ze śmieci wytwarzana będzie również energia elektryczna w ilości ok. 38 tys. MWh rocznie oraz cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.

Projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków składowania i zagospodarowania odpadów dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie także na osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach członkowskich UE, w szczególności dotyczących osiągnięcia poziomów odzysku ograniczenia składowania odpadów oraz wykorzystania odpadów jako źródła „zielonej” energii.

Rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych budową ZUOK w Białymstoku przy u. Gen. Wł. Andersa planowane jest na początek II kwartału 2013 r. (po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę), zaś zakończenie - do 31 grudnia 2015 r.

 

 

info dodane: 2012-08-20 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu