top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

6 czerwca 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny, który sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej m. in. poprzez orzekanie w sprawie skarg na decyzje administracyjne, wydał wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną złożoną przez stowarzyszenie ekologiczne na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W związku z tym wyeliminowane zostało ryzyko związane z realizacją procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

W dniu 7 lutego 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Do dnia 8 marca 2011 r. możliwe było składanie odwołań od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. W terminie tym wniesione zostały cztery odwołania.
Decyzją z dnia 30 maja 2011 r., SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji tj. decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lutego 2011 r.
Następnie decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została zaskarżona przez lokalne stowarzyszenia ekologiczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2012r. rozpatrzył wniesione skargi i wydał wyrok, w którym oddalił skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30 maja 2011r.
Wyrok WSA w Białymstoku był przedmiotem skargi kasacyjnej stowarzyszenia ekologicznego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 6 czerwca 2013r. jest prawomocne i kończy procedurę sądowo - administracyjną w przedmiotowej sprawie. Udział w postępowaniu brał również prokurator, który wniósł o oddalenie skargi. Wyrok NSA jest kolejnym etapem, który potwierdza możliwość kontynuacji procesu inwestycyjnego dot. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

info dodane: 2013-06-13 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu