top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Uroczystość nadania imienia walczakowi w dniu 20 listopada 2014 r.
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Uroczystość nadania imienia walczakowi w dniu 20 listopada 2014 r.

W dniu 20 listopada b.r. na terenie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, przy ul. gen. Władysława Andersa miała miejsce tradycyjna dla branży energetycznej uroczystość nadania imienia walczakowi – kluczowemu elementowi kotła zamontowanego w Zakładzie. Uroczystego aktu nadania imienia „Klemens” dokonał Pan Janusz Ostapiuk  – Wiceminister Środowiska, w obecności Pana Krystiana Szczepańskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

W ceremonii nadania imienia walczakowi wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród nich m.in. przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, administracji rządowej i samorządowej, władz miasta, organów ochrony środowiska, instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów unijnych, środowiska naukowego oraz beneficjentów projektów „spalarniowych”, a także tych jednostek, które planują w swoich regionach podobne  instalacje.

Walczak jest jednym z najważniejszych elementów kotła, ponieważ w nim następuje separacja pary od  cząstek wody. Można go porównać do serca elektrociepłowni, gdyż stanowi istotny element instalacji produkcji pary, która po przejściu przez kolejne wymienniki ciepła posłuży do zasilania  turbiny napędzającej generator produkujący energię elektryczną. Natomiast ciepło z pary będzie wykorzystywane do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Spalarnia będzie mogła wyprodukować ok. 360 tys. GJ energii cieplnej w sezonie grzewczym oraz 38 tys. MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Jest to równoważna ilość energii pozwalająca na zasilenie energią eklektyczną ok. 16 tys. gospodarstw domowych i ogrzanie zimą około 875 domów jednorodzinnych w Białymstoku.

Sam moment podniesienia i montaż walczaka na szczycie konstrukcji drugiego i trzeciego ciągu spalania miał miejsce w ostatnich dniach września b.r. Jego montaż na wysokości 37 metrów był zwieńczeniem procesu instalowania 500-tonowego kotła do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, wyprodukowanego przez firmę SEFAKO S.A. Urządzenie ma długość prawie 10 m i wagę 20 ton.

Budowa zakładu rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku, niezwłocznie po uzyskaniu, przez pozwolenie na budowę, statusu ostateczności. Wykonano makroniwelację terenu, fundamenty oraz konstrukcje żelbetowe najważniejszych obiektów. Ukończono montaż konstrukcji stalowych wsporczych kotła, instalacji oczyszczania spalin oraz stabilizacji popiołów. Trwają również prace związane z wykonywaniem konstrukcji stalowej hali waloryzacji żużla, roboty związane z pokryciem dachowym budynku administracyjno – socjalnego oraz budową podziemnych instalacji sanitarnych. Zakończone zostały prace związane z tzw. „ciężkim montażem kotła”, zamontowano odżużlacz, ruszt, podajnik paliwa, wentylatory powietrza pierwotnego, wtórnego i recyrkulacji, odgazowywacz oraz komin. Trwają prace montażowe kondensatora powietrznego oraz instalacji waloryzacji żużla.

Wskutek wdrożenia realizowanego  przez Miasto Białystok projektu ”Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, w Białymstoku i w gminach ościennych powstanie jeden z najnowocześniejszych w kraju, najbardziej ekologiczny i efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi, oparty o selektywną zbiórkę a następnie termiczne przekształcanie odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Dzięki temu Białystok będzie jednym z najczystszych miast w Polsce.

Poprzez  budowę  sortowni oraz instalacji termicznego przekształcania w bardzo dużym stopniu  zmniejszy się ilość i rodzaj odpadów kierowanych na składowisko, co pozwoli na utrzymanie na dotychczasowym poziomie tzw. „ceny na bramie” za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia, przekładającej się na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców. W przypadku konieczności kierowania tego strumienia na składowisko, konieczne byłoby ponoszenie przez mieszkańców coraz wyższych kosztów tzw. „opłaty marszałkowskiej” ze względu na fakt, iż wprowadzane obecnie przepisy zakładają jej sukcesywny wzrost.

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info dodane: 2014-12-22 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu