top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Umowa na rozbudowę i modernizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach podpisana
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Umowa na rozbudowę i modernizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach podpisana

W dniu 20 marca 2013 PUHP „LECH” Sp. z o.o. zawarła umowę na rozbudowę i modernizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach z konsorcjum firm: Hydrobudowa Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku oraz Exalo Drilling SA z siedzibą w Warszawie.

Wykonawca ZUOK w Hryniewiczach wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu ograniczonego.

Na etapie postępowania przetargowego, zostały złożone cztery oferty przez następujących Wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

1.

Zakład Techniki Ochrony Środowiska

FOLEKO Sp.z o.o.

ul. Spacerowa 3

58-100 Świdnica

31 451 823,24 zł

2.

PORR (POLSKA) S.A.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

34 389 931,08 zł

3.

Hydrobudowa Gdańsk S.A.

ul. Grunwaldzka 135

80-264 Gdańsk – Lider Konsorcjum

Exalo Drilling S.A. – Partner Konsorcjum

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

31 222 539,83 zł

4.

Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp.z o.o.

ul. Matemblewska 27

80-283 Gdańsk – Lider Konsorcjum

Cetco-Poland, Cetco Sp.z o.o. S.K.A.

Korpele 13A - Strefa

12-100 Szczytno – Partner Konsorcjum

36 576 510,00 zł

Zakres przedsięwzięcia objęty zamówieniem

Przedmiotem zamówienia są działania inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji  Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania  terenu.

Inwestycja obejmuje wykonanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Zadanie A - Budowa nowego pola składowego;

Zadanie B - Zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych 1 i 2 oraz dodatkowej powierzchni przy kwaterach nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”);

Zadanie C - Zamknięcie i rekultywacja istniejącego pola składowego nr 3 oraz „wąwozu” pomiędzy istniejącymi polami składowymi nr 1 i 3;

Zadanie D -Modernizacja kompostowni z przystosowaniem jej do kompostowania odpadów zielonych;

Zadanie E - Budowa magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych;

Zadanie F - Budowa segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych;

Zadanie G - Budowa magazynu odpadów poakcyjnych.

 

Planowany  termin zakończenia prac to 30 listopad 2015 r.

info dodane: 2013-03-25 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu