top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Spotkanie dotyczące „Koncepcji selektywnej zbiórki odpadów na terenie Białegostoku na lata 2011-2019”
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Spotkanie dotyczące „Koncepcji selektywnej zbiórki odpadów na terenie Białegostoku na lata 2011-2019”

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przygotował „Koncepcję selektywnej zbiórki odpadów na terenie Białegostoku na lata 2011-2019”.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 20 maja 2011 r. o godzinie 11ºº w auli na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1, na którym odbędzie się prezentacja „Koncepcji selektywnej zbiórki odpadów na terenie Białegostoku na lata 2011-2019”.
Jednocześnie informujemy, iż w/w dokument jest dostępny na stronie internetowej www.czystaenergia.bialystok.pl oraz na stronie www.bialystok.pl w aktualnościach oraz w zakładce ochrona środowiska- gospodarka odpadami – Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów.
Tam też została udostępniona internetowa platforma konsultacji społecznych, na którą można przesyłać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu. Termin składania uwag upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r.
Wszystkie propozycje i postulaty mieszkańców Białegostoku zgłoszone podczas internetowych konsultacji społecznych w Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych poddane zostaną wnikliwej analizie i opublikowane w Raporcie .
W Koncepcji określone zostały ogólne kierunki działań wytyczające zadania do realizacji. Należy podkreślić, iż złożone w ramach konsultacji postulaty mieszkańców będą uwzględnione przy formułowaniu celów strategicznych oraz priorytetów w zakresie selektywnej gospodarki odpadami.

info dodane: 2011-05-17 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu