top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Spółka „LECH” wybrała w poniedziałek (25 czerwca b.r.) najkorzystniejszą ofertę na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Spółka „LECH” wybrała w poniedziałek (25 czerwca b.r.) najkorzystniejszą ofertę na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Najwięcej punktów zdobyła oferta konsorcjum firm: Budimex S.A. (Polska) Keppel Seghers N.V. (Belgia), Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A (Hiszpania).

Wśród czterech złożonych 14 czerwca b.r. ofert, zwycięskie konsorcjum zdobyło przewagę nad konkurencją dzięki zaproponowaniu lepszych rozwiązań technicznych (w szczególności osiągnięcia największej mocy produkowanej energii elektrycznej), zagwarantowaniu niskich emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza tlenków azotu i dwutlenku siarki) i najniższych kosztów eksploatacyjnych. Konsorcjum za zaprojektowanie i wybudowanie ZUOK w Białymstoku oczekuje wynagrodzenia w kwocie 409 538 641,35 zł brutto.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty, przysługuje prawo do złożenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 10 dni liczonych od momentu przekazania oferentom informacji o dokonanym przez Spółkę wyborze. Po zakończeniu postępowań odwoławczych nastąpi kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z harmonogramem zakłada się, iż Spółka „LECH” powinna podpisać umowę z wykonawcą pod koniec sierpnia b.r.

Szczegółowe informacje dot. wyłonienia najkorzystniejszej oferty dostępne są na stronie http://www.lech.net.pl/przet2012/zuok1/Wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

info dodane: 2012-06-26 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu