top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Rozpoczęcie prac budowlanych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Rozpoczęcie prac budowlanych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

9 grudnia b.r. Wykonawca Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. wszedł na teren budowy.
W pierwszej fazie wykonane zostaną prace przygotowawcze polegające na ogrodzeniu i niwelacji terenu, budowie dróg tymczasowych i zaplecza socjalnego budowy. Równolegle wykonywane będą wykopy obiektowe, wśród których najbardziej wymagającym zadaniem będzie wykonanie wykopu o głębokości ok. 13 m dla posadowienia bunkra odpadów.

Jest to kolejna w Polsce, rozpoczęta budowa spalarni odpadów komunalnych współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Docelowo, poza białostocką spalarnią w kraju w najbliższych latach powstanie jeszcze 5 takich obiektów, tj. w Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.
Należy podkreślić, iż 2 grudnia 2013 roku Wojewoda Podlaski wydał decyzję, w której utrzymał w mocy decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.
Zgodnie z projektem, na terenie białostockiego zakładu mieścić się będzie:

  • budynek procesowy z bunkrem na odpady, kotłem odzyskowym, instalacją oczyszczania spalin oraz instalacją zestalania i stabilizacji popiołów,
  • budynek techniczny, budynek przetwarzania i waloryzacji żużla oraz
  • inne obiekty potrzebne do właściwej pracy zakładu.

Odpady komunalne będą dostarczane do zakładu przez samochody ciężarowe, które z punktu ważenia oraz kontroli, zostaną skierowane przez plac manewrowy do hali wyładunku. W sumie zakład będzie posiadał cztery stanowiska wyładowcze. Całą halę i instalację zaprojektowano w taki sposób, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się na zewnątrz odorów ze zgromadzonych odpadów – zaznacza Alina Pisiecka, Wiceprezes PUHP „LECH” Sp. z o.o., Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu. Dodaje, że do linii spalania odpady będą podawane za pomocą jednej z dwóch suwnic, a proces spalania odbywać się będzie na specjalnym ruszcie schodkowym. - Natomiast jedną z najważniejszych funkcji realizowanych przez ZUOK w Białymstoku będzie wykorzystanie energii z termicznego przekształcania odpadów komunalnych – przypomina Wiceprezes spółki „LECH”. Spalarnia będzie w mogła wyprodukować ok. 360 tys. GJ energii cieplnej w sezonie grzewczym oraz 38 tys. MWh energii elektrycznej w ciągu roku.
Wszystko to, dzięki nowoczesnej technologii. W białostockim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zastosowana zostanie również metoda oczyszczania spalin w oparciu o system NID tj. półsucha technologia łącząca kilka funkcji w jednym urządzeniu: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów i cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego. Zastosowanie takiego rozwiązania przyniesie korzyści dla mieszkańców i środowiska. Pozwoli bowiem na ograniczenie emisji szkodliwych substancji poniżej wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Pozostałości z procesu spalania odpadów, czyli żużel oraz pozostałości po procesie oczyszczania spalin zostaną w odpowiedni, skuteczny i bezpieczny sposób zagospodarowane.

Zgodnie z planem instalacja zostanie oddana do użytkowania na przełomie 2015 i 2016 roku, a z kompleksowego systemu gospodarki odpadami, w skład którego wchodzi także Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, będzie mogło skorzystać blisko 390 tys. mieszkańców Białegostoku oraz pobliskich gmin: Czarnej Białostockiej, Choroszczy, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Michałowa, Supraśla, Wasilkowa oraz Zabłudowa.

info dodane: 2013-12-09 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu