top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Białymstoku
dzisiaj jest: sobota, 6 czerwca 2020 roku

Aktualności

Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Białymstoku

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania przedmiotu zamówienia upływa 24 lipca b.r. W raporcie zostaną poddane analizie 3 warianty lokalizacyjne. W wyniku przeprowadzonej oceny Wykonawca wskaże wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem.

W związku z powyższym, w trakcie prac nad przygotowaniem raportu przeprowadzone zostaną 3 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami obszarów potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji w trzech alternatywnych wariantach lokalizacyjnych tj. przy ul. Produkcyjnej, ul. Gen. W. Andersa, ul. Paderewskiego w Białymstoku.

info dodane: 2009-05-06 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu