top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Próba ciśnieniowa kotła zakończona pozytywnie
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Próba ciśnieniowa kotła zakończona pozytywnie

W tym tygodniu została wykonana próba ciśnieniowa kotła. Próba jest zwieńczeniem montażu części ciśnieniowej  kotła i pozwala na wykonanie kolejnych prac budowlano - instalacyjnych związanych z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK). Przeprowadzenie próby ciśnieniowej wynika z norm technologicznych związanych z jej realizacją i było wykonywane pod nadzorem  inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Kocioł białostockiej spalarni został poddany próbie przy ciśnieniu wody wynoszącym 106 bar (ok. 10,6 MPa) – próba zakończyła się wynikiem pozytywnym. Oznacza to, że prace związane z budową kotła zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką inżynierską z dochowaniem najwyższej jakości i staranności. Kolejnym etapem przy budowie kotła będzie: wykonywanie wymurówki, wykonywanie izolacji termicznej oraz montaż aparatury kontrolnej i pomiarowej.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych to jedna z największych inwestycji w województwie podlaskim, której koszt wyniesie prawie 333,0 mln zł netto, jest ona elementem projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa zakładu rozpoczęła się w grudniu 2013, niezwłocznie po uzyskaniu, przez pozwolenie na budowę, statusu ostateczności. Najważniejsze obiekty ZUOK (w tym budynek procesowy i techniczny) zostały już „zamknięte”. Obecnie  prowadzone są dalsze prace przy kotle (opisane powyżej). Trwa montaż pozostałych instalacji technologicznych (m.in. montaż rurociągów układu wodno-parowego oraz prace elektryczne) i tych związanych z wyposażeniem budynków. Łagodna zima pozwala również na kontynuowanie robót związanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych podziemnych na terenie ZUOK. Kontynuowane są też prace montażowe kondensatora powietrznego oraz turbogeneratora. Zakończono montaż mechaniczny instalacji waloryzacji żużla, na ukończeniu jest także montaż elektryczny (wykonywanie okablowania) tej instalacji. Ku końcowi postępują prace montażowe instalacji oczyszczania spalin oraz instalacji zestalania i stabilizacji popiołów.

Eksploatacja instalacji rozpocznie się w 2016 r. Będzie to jedna z najnowocześniejszych instalacji, spełniająca wymagania BAT, czyli najlepszych dostępnych technik, linia termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok).

Jedną z najważniejszych funkcji realizowanych przez ZUOK w Białymstoku będzie wykorzystanie energii z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Spalarnia będzie mogła wyprodukować ok. 360 tys. GJ energii cieplnej w sezonie grzewczym oraz 38 tys. MWh energii elektrycznej w ciągu roku; jest to równoważna ilość energii pozwalająca na zasilenie energią eklektyczną ok. 16 tys. gospodarstw domowych i ogrzanie zimą około 875 domów jednorodzinnych w Białymstoku. W białostockiej spalarni zastosowana zostanie metoda oczyszczania spalin w oparciu o system NID, tj. półsucha technologia łącząca kilka funkcji w jednym urządzeniu: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów i cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego. Zastosowanie takiego rozwiązania przyniesie korzyści dla mieszkańców i środowiska. Pozwoli bowiem na ograniczenie emisji szkodliwych substancji poniżej wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Pozostałości z procesu spalania odpadów, czyli żużel oraz pozostałości po procesie oczyszczania spalin zostaną w odpowiedni, skuteczny i bezpieczny sposób zagospodarowane.

Z kompleksowego systemu gospodarki odpadami, w skład którego wchodzi także Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, będzie mogło skorzystać blisko 390 tys. mieszkańców Białegostoku oraz pobliskich gmin: Czarnej Białostockiej, Choroszczy, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Michałowa, Supraśla, Wasilkowa oraz Zabłudowa.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją ukazującą Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

info dodane: 2015-02-09 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu