top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Podpisanie umowy pożyczki z NFOŚiGW
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Podpisanie umowy pożyczki z NFOŚiGW

Podpisanie umowy pożyczki z NFOŚiGW | Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

W dniu 6 marca 2012 r.nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej, na kwotę 310 mln zł. Ww. pożyczka stanowić będzie uzupełnienie wkładu krajowego dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Skucha - Zastępcę Prezesa Zarządu a miejską Spółką "LECH", w imieniu której umowę podpisali: Pan Janusz Marek Szymczukiewicz - Prezes Zarządu oraz Pani Alina Pisiecka - Wiceprezes Zarządu.
W uroczystości, która odbyła się z udziałem władz Miasta Białegostoku, uczestniczyli również przedstawiciele innych instytucji rządowych i samorządowych.
Pożyczka zostanie udzielona na zasadach preferencyjnych ze środków dedykowanych wyłącznie na współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Główne warunki pożyczki:
- stałe oprocentowanie w wysokości 3,5 % w skali roku,
- okres na jaki udzielona została pożyczka: od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2036 roku,
- spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 30 czerwca 2016 roku.

Pożyczka będzie spłacana z bieżących przychodów Spółki “LECH”, na które składać się będą przede wszystkim przychody ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej produkowanej przez zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Białymstoku oraz opłat za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.

25 października 2013 r. został podpisany Aneks nr 1/170 do umowy pożyczki  z NFOŚiGW. Zgodnie z zawartym aneksem kwota pożyczki została zmniejszona z 310 mln zł do 164 mln zł. Jednocześnie zmianie uległ okres na jaki udzielona została pożyczka: 1 lipca 2012 r. – 20 grudnia 2026 r.

info dodane: 2014-08-29 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 3

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu