top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Ogłoszenie wyników Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa ZUOK w Białymstoku
dzisiaj jest: sobota, 6 czerwca 2020 roku

Aktualności

Ogłoszenie wyników Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa ZUOK w Białymstoku

Celem konferencji była publiczna prezentacja ustaleń dokonanych w wyniku badań przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku, składającego się z instalacji:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • waloryzacji żużla,
 • zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości oczyszczania spalin.

Niniejsza konferencja stanowiła otwarcie publicznej dyskusji na temat wyników raportu. Raport przygotowany przez wykonawcę – konsorcjum firm: Socotec Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowe „Południe II” Sp. z o.o. Do analizy przyjęto warunki brzegowe, które usystematyzowano wg podziału na warunki: techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe.
Miasto Białystok przystępując do projektu budowy zakładu termicznego dokonało wstępnej selekcji potencjalnych lokalizacji. Wykorzystując służby miejskie, głownie urbanistyczne i planistyczne wytypowano kilka potencjalnych lokalizacji, ukazanych poniżej:

 • teren w rejonie ul. Elewatorskiej,
 • teren w rejonie ul. Starosielce,
 • teren w rejonie ul. Przędzialnianej,
 • teren w rejonie ul. Produkcyjnej,
 • teren w rejonie ul. Andersa,
 • teren w rejonie ul. Paderewskiego. 
   

Z powyższych lokalizacji najbardziej odpowiednią i spełniającą odpowiednie kryteria oraz założone warunki pod budowę instalacji wybrano teren w rejonie ul. Gen. Andersa.
Przedsięwzięcie jest komponentem projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Projekt znajduje się na Liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych wszystkich zainteresowanych w miesiącu październiku już po szczegółowym zapoznaniu się z wynikami badań.
 Zaplanowaliśmy, iż 26 października 2009 r. zostanie zorganizowane spotkanie, na którym zostaną szczegółowo omówione zapisy raportu.
 

info dodane: 2009-10-05 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności - Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 6

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu