top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Od 10 września 2013 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku ma pozwolenie na budowę
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Od 10 września 2013 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku ma pozwolenie na budowę

Od 10 września 2013 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku ma pozwolenie na budowę | Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Wniosek o pozwolenie na budowę złożyło, w imieniu Inwestora, konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A.
Instalacja w Białymstoku będzie elementem Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej, realizowanego ze wsparciem środków UE -  z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko pochodzić będzie 210 mln zł. Szacowany koszt budowy Zakładu wynosi 332,9 mln zł netto.
W skład zaprojektowanej instalacji wchodzi jedna kompletna linia termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg, składająca się z segmentów:
• przyjęcia i magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych
• termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysk energii ze spalanych odpadów,
• przetworzenia odzyskanej energii i wyprowadzenia do sieci w postaci energii elektrycznej i ciepła,
• oczyszczania spalin,
• przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych oraz
• stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.
W Zakładzie zastosowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania. Wykonawca w złożonej ofercie zagwarantował, że poziom emisji substancji powstających w procesie spalania będzie niższy od przewidzianych prawem norm. Zostaną również zastosowane rozwiązania, które spowodują, iż z bunkra oraz hali rozładunku odpadów zapachy będą zasysane do wewnątrz instalacji. Oznacza to, że nie będą one w żaden sposób uciążliwe dla środowiska.
W wyniku procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów powstanie oczyszczony z niebezpiecznych substancji żużel. Objętość pozostałości po procesie termicznego przekształcenia będzie ok. 15 – krotnie mniejsza niż objętość odpadów poddanych termicznemu przekształceniu.
Rozpoczęcie budowy ZUOK w Białymstoku będzie możliwe w momencie, kiedy uzyskane pozwolenie na budowę stanie się ostateczne.

 

 

info dodane: 2013-09-13 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu