top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Nowa "krótka lista" wykonawców
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Nowa "krótka lista" wykonawców

Po dokonaniu oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2011 r., PUHP „LECH” Spółka z o. o. zamierzała zaprosić do złożenia ofert pięciu wykonawców (spośród dwunastu wnioskujących) najlepiej spełniających warunki udziału w postępowaniu. Po przekazaniu Wykonawcom oceny spełniania tych warunków, do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wpłynęło pięć odwołań. Izba, w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r., odrzuciła jedno odwołanie ze względów formalnych, trzy odwołania oddaliła, natomiast przychyliła się do części zarzutów jednego Odwołującego i nakazała ponowną ocenę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum Polimex - Mostostal  S.A. oraz FISIA Babcock Environment GmbH.
Zgodnie z wyrokiem Zamawiający (czyli PUHP „LECH” Sp. z o.o.) dokonał ponownej oceny wniosku ww. Konsorcjum o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień oraz do uzupełnienia dokumentów, które następnie wzięto pod uwagę przy ponownej ocenie wniosku. W jej wyniku, 7 lutego b.r., zmieniła się „krótka lista” pięciu wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert – na trzecim miejscu znalazło się ww. Konsorcjum, zaś listę opuściła firma POSCO Engineering & Construction Co., Ltd., której przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji PUHP „LECH” Spółka  z o. o. do Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od daty otrzymania ponownej oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Lista zmieniona w wyniku ponownej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:

Lokata

Nr wniosku

Nazwa Wykonawcy

1.

8

Constructions lndustrielles de la Mediterranee - CNIM S A., PBG S.A., PBG Energia Sp. z o.o.

2.

5

Budimex S.A., Keppel Seghers N.V., Cespa Compania Espanola de S.P.A. SA

3.

6

Polimex-Mostostal S.A., FISIA Babcock Environment GmbH

4.

10

Astaldi S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia

5.

3

RAFAKO S.A.

info dodane: 2012-02-08 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu