top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Konsultacje w Juchnowcu Kościelnym
dzisiaj jest: sobota, 6 czerwca 2020 roku

Aktualności

Konsultacje w Juchnowcu Kościelnym

Konsultacje w Juchnowcu Kościelnym | Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zgodnie z zapowiedzią 9 września b.r. w Ośrodku Kultury Gminy Juchnowiec Kościelny odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone przede wszystkim planowanej modernizacji i rozbudowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Uczestnicy dowiedzieli się, że Zakład po zmianach będzie znacznie mniej uciążliwy niż dotychczas:
- zmodernizowana sortownia przyjmować będzie wyłącznie odpady opakowaniowe pochodzące z selektywnej zbiórki u źródła (obecnie przesortowuje zmieszane odpady komunalne),
- kompostownia przyjmować będzie wyłącznie odpady zielone (np. liście, trawę itp.), produkując czysty kompost (w tej chwili kompostownia przyjmuje zanieczyszczoną frakcję organiczną wysegregowaną przez sortownię),
- projektowane, nowe pole składowe przyjmować będzie przede wszystkim żużle, króre pozostaną po procesach spalania odpadów w planowanym w Białymstoku zakładzie termicznego przekształcania odpadów,
- zmniejszy się ilość odpadów przyjmowanych przez Zakład - z obecnych ponad 120 tys. ton/rok do ok 63 tys. ton/rok, co przełoży się także na zmniejszenie uciążliwości wynikających z ich transportu. 

info dodane: 2009-09-14 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu