top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Archiwum / Konkurs fotograficzny ZIELONY BIAŁYSTOK, MOJA PRZESTRZEŃ, MOJA ENERGIA, CZYLI EKO-OKO
dzisiaj jest: sobota, 6 czerwca 2020 roku

Aktualności

Konkurs fotograficzny ZIELONY BIAŁYSTOK, MOJA PRZESTRZEŃ, MOJA ENERGIA, CZYLI EKO-OKO

Konkurs fotograficzny ZIELONY BIAŁYSTOK, MOJA PRZESTRZEŃ, MOJA ENERGIA, CZYLI EKO-OKO | Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

W ramach konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej do Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, Miasto Białystok organizuje konkurs fotograficzny ZIELONY BIAŁYSTOK, MOJA PRZESTRZEŃ, MOJA ENERGIA, CZYLI EKO-OKO.

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii o tematyce z zakresu ochrony środowiska i ekologicznej gospodarki odpadami. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która zajmuje się fotografią (w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz członkowie jury). Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać pojedyncze fotografie lub cykl trzech fotografii. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie „karty zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia, które powinny znaleźć się w jednej kopercie ze zdjęciami. Fotografie należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 - 950 Białystok lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 908 (piętro IX), w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

Termin nadsyłania prac został przedłuzony do dnia 11 grudnia 2009 roku. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 20 grudnia 2009 roku.
Sczegółowy opis warunków udziału w konkursie określa Regulamin konkursu.

Zapraszamy do udziału!

info dodane: 2010-01-22 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu