top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / I posiedzenie Okrągłego Stołu Odpadowego
dzisiaj jest: sobota, 6 czerwca 2020 roku

Aktualności

I posiedzenie Okrągłego Stołu Odpadowego

W dniu 29 października b.r., w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Odpadowego. Rosnąca ilość odpadów powstających na terenie Białegostoku i okolicznych gmin, jest wyzwaniem, które wymaga daleko idących zmian w dotychczasowym systemie ich zagospodarowania.

Okrągły Stół Odpadowy to jedna z przyjętych form udziału społeczeństwa w kształtowaniu ostatecznego modelu gospodarki odpadami. Podstawowym celem tego forum jest stworzenie płaszczyzny wymiany opinii i zbliżenia stanowisk jego uczestników.

Zaproszenia zostały skierowane do przedstawicieli: instytucji państwowych i samorządowych, białostockich uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i komitetów społecznych, osób i firm, które wyraziły dotychczas swoje zainteresowanie problematyką zagospodarowania odpadów. Udział w spotkaniu wzięło 36 uczestników.

Na wstępie przedstawione zostały planowane do wprowadzenia zmiany w systemie gospodarki odpadami w mieście. W trakcie dyskusji najczęściej poruszanymi zagadnieniami były kwestie związane z funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów i ZUOK w Białymstoku. Ponadto analizowany był wpływ planowanej instalacji na jakość życia mieszkańców zamieszkujących tereny w pobliżu rozpatrywanej lokalizacji.
Spotkanie, które odbyło się 29 października b.r. było pierwszym z cyklu spotkań okrągłostołowych.

Polecamy wydanie Obiektywu z dnia 29 października b.r., godz. 1730: http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/29102009-godz-1730.

info dodane: 2009-11-03 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu