top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Debata naukowa – krótkie podsumowanie.
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Debata naukowa – krótkie podsumowanie.

Debata naukowa – krótkie podsumowanie. | Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

13 stycznia b.r. w sali konferencyjnej siedziby NOT przy ul. Skłodowskiej - Curie 2 odbyła się debata naukowa z udziałem uczonych reprezentujących białostockie uczelnie wyższe oraz ekspertów zaproszonych przez władze Białegostoku dotycząca proponowanych przez Miasto rozwiązań w zakresie docelowego systemu zagospodarowania odpadów. Spotkaniu przewodniczył Prezydent Miasta Białegostoku, pan dr hab. Tadeusz Truskolaski zaś w roli moderatora wystąpił Zastępca Prezydenta, pan Adam Poliński. W dyskusji udział wzięli również reprezentanci urzędów oraz osoby zainteresowane tematyką spotkania.

 

Na początku pierwszej części spotkania, po przywitaniu gości i ustaleniu porządku obrad, uczestnicy spotkania wysłuchali oświadczeń osób sprzeciwiających się budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Białymstoku. Po wygłoszeniu swego stanowiska protestujący opuścili salę.


Zgodnie z przyjętym porządkiem pierwszym prelegentem był dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ekspert w zakresie termicznego przekształcania odpadów. W prezentacji przedstawił m.in. powody, dla których nie należy obawiać się budowy tego typu instalacji, podając przy tym przykłady funkcjonujących w Europie zakładów przetwarzających termicznie odpady. Drugi z prelegentów, p. Jerzy Kędzierski, jeden z autorów studium wykonalności dla białostockiego projektu, wyjaśnił m.in. kryteria, którymi kierowali się eksperci przy wyborze optymalnego dla warunków białostockich systemu.


W dyskusji nad prezentacjami głos zabierali: dr Edward Hościłowicz, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, prof. Lech Dzienis, prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej, prof. Bazyli Poskrobko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz prof. Jan Karczewski, kierownik Zakładu Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Najpierw protest potem dyskusja (Gazeta Współczesna, 14.01.2010 r.)

info dodane: 2010-01-22 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu